Program szkoleń

Wrocławska Akademia Lokalnych Liderów – ramowy program szkoleń

(Łącznie 60 h/ grupa) 

 1. Projektowanie usług społecznych (12 h/grupa) 
 • idea service design,  
 • dlaczego jest to ważne w pracy ze społecznością lokalną?  
 • Jaką przewagę daje stosowanie podejścia opartego o projektowanie usług w opracowywaniu rozwiązań osiedlowych? 
 1. Projektowanie, realizacja, moderowanie konsultacji społecznych (12h/grupa)  
 • Możliwości pracy z potencjalnymi partnerami lokalnymi i społecznością lokalną z wykorzystaniem konsultacji społecznych.
 • Przybliżenie znaczenia konsultacji społecznych w planowaniu i realizacji działań na osiedlu. Jak można prowadzić konsultacje społeczne? Jak zachęcić odbiorców do udziału w konsultacjach?  
 • Speech, interesujące przedstawienie się. 
 • Elementy storytellingu.  
 • Umiejętności skupienia uwagi odbiorcy na wypowiadanej treści, budowanie angażujących przekazów. 
 1. Prawo w działaniach lidera osiedlowego (6h/grupa) 
 • Dlaczego lokalny lider powinien pamiętać o prawie miejscowym?  
 • Gdzie szukać informacji na temat obowiązującego na danym terenie prawa?  
 • Jak kontaktować się z przedstawicielami urzędu, jednostek miejskich, zarządem wspólnoty itp.? 
 1. Skuteczna promocja działań, wydarzeń (6h/grupa) 
 • Wybór skutecznych narzędzi promocji proj. dostosowanych do gr. docelowej, posiadanych zasobów, rodzaju proj.  
 • Przygotowanie prostych materiałów graficznych przy użyciu tabletu.  
 • Zapoznanie z nieodpłatnymi narzędziami promocyjnymi. 
 • Licencje i prawa autorskie. 
 1. Warsztaty projektowe (24h/grupa) 
 • Wprowadzenie-warsztat zapoznawczy, ćwiczenia integrujące. 
 • Metody pracy kreatywnej, analizowania problemów; przydzielenie mentorów -zbudowanie relacji z mentorem. 
 • Badania terenowe i ocena potrzeb – Zrozumienie lokalnej społeczności. O co pytać mieszkańców, organizacje związane z daną społecznością? Jak sięgać do wiedzy i doświadczeń ludzi? 
 • Przełamywanie oporu społecznego, radzenie sobie z trudnościami- Trening interpersonalny. 
 • Wzmacnianie siebie, lepsze zrozumienie innych. Rola konfliktu w grupie. Trening kreatywności nakierowany na twórcze rozwiązywanie problemów. 
 • Metody planowania projektów-W jaki sposób planować projekt, by zakończył się sukcesem? W jaki sposób efektywnie zarządzać zasobami? Podział zadań w projekcie.