O projekcie

Przewodnik Dobrych Praktyk

Projekt Wrocławska Akademia Lokalnych Liderów był szansą dla blisko 130 osób z 13 osiedli, na konkretne działania w ich otoczeniu. Uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i zrealizowali 13 projektów, o łącznej wartości blisko 50 tys. złotych. Ten krótki przewodnik został zaprojektowany jako narzędziownik dla lokalnych liderów. Zawiera zbiór pomysłów i inspiracji na lokalne inicjatywy.

Wrocławska Akademia
Lokalnych Liderów

Projekt zakładał realizację warsztatów liderskich dla aktywistów i aktywistek osiedlowych na 13 wybranych wrocławskich osiedlach.

W ramach szkoleń i warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami i mieszkankami przygotowano i zrealizowano mikroprojekty osiedlowe pod okiem przydzielonych mentorów i mentorek.

Na każdym osiedlu zrealizowany został 1 wybrany mikroprojekt (o wartości 4 000 zł). Ważne w tym kontekście były spotkania z mieszkańcami, podczas których uczestnicy i uczestniczki uzgadniali osiedlowe potrzeby i ustalali niezbędne działania, a następnie realizowali swoje projekty. Z przebiegu realizacji działań powstał Przewodnik Dobrych Praktyk.

Modelowa realizacja 13 mikroprojektów pokazała mieszkańcom i mieszkankom osiedli, że realizacja inicjatyw oddolnych jest możliwa i efektywna. Nabyte przez uczestników-Liderów(ki) umiejętności będą wykorzystywane w kolejnych inicjatywach osiedlowych. Realizacja projektów przyczyni się do integracji mieszkańców, wzrostu poczucia odpowiedzialności za otoczenie.

Projekt skierowany był do mieszkańców i mieszkanek Wrocławia (96-130 os.), w tym dzieci i młodzieży (8-10 os.).

Kluczową rolę w realizacji przewidzianych w projekcie działań odegrał Partner – grupa nieformalna liderów osiedlowych, która uformowała się jako niezamierzony efekt realizacji w 2020r. pilotażowego projektu liderskiego – Akademii Lokalnych Liderów na Przedmieściu Oławskim.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt Wrocławska Akademia Lokalnych Liderów trwał od lutego 2022 do września 2023. Rekrutacja odbywała się w sposób ciągły. Czas realizacji projektu na danym osiedlu wynosi około 3 miesiące (w tym cykl szkoleń weekendowych – 60h, oraz realizacja projektu osiedlowego).

– – – – – 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Poznaj program szkoleń

Biorąc udział w projekcie, uczestnicy i uczestniczki przeszli cykl szkoleń z ekspertami, dzięki którym dowiedzieli się jak stworzyć i zrealizować działania na swoim osiedlu.

Bezpłatne szkolenia

Projekt zakładał realizację cyklu warsztatów z przygotowywania i realizacji projektów.

4 000 zł na projekt

Wraz z grupą osób ze swojego osiedla stworzono działania zmieniające otoczenie.

Certyfikat Lidera

Podniesiono kompetencje, a kończąc projekt uzyskano Certyfikat Lidera.

,,

Spodobało mi się dobranie różnych tematów i specjalistów oraz fakt, że była ona przeznaczona dla konkretnych osiedli.

,,

Mogłam poznać wspaniałych sąsiadów i zrobić z nimi fajny projekt. Poza tym na prawdę dużo się nauczyłam.

,,

Nastawienie praktyczne – od początku szukaliśmy dobrego projektu (pod potrzeby mieszkańców)i na nim pracowaliśmy.